ຊຸດທໍ່ເກັບຕົວຢ່າງໄວຣັດທີ່ຖິ້ມໄດ້

  • ຊຸດທໍ່ເກັບຕົວຢ່າງໄວຣັດທີ່ຖິ້ມໄດ້

    ຊຸດທໍ່ເກັບຕົວຢ່າງໄວຣັດທີ່ຖິ້ມໄດ້

    ໃນສະຖານະການການລະບາດໃນປະຈຸບັນ, ການເກັບຕົວຢ່າງໄວຣັດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ.ທໍ່ເກັບຕົວຢ່າງໄວຣັດທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວສາມາດເກັບກຳ, ຂົນສົ່ງ, ສະກັດກັ້ນ ແລະເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໄວຣັດຈາກພາກສ່ວນສະເພາະຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ.(ບໍ່ມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ)